وب سایت املاک شیراز- اعتماد
جستجو ملک
استان:    شهرستان:    نوع ملک:   

وضعیت:      تعداد خواب:   

حداقل قیمت: میلیون تومان   حداکثر قیمت: میلیون تومان  

جدیدترین ملک های ثبت شده

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 380 میلیون تومان ]

چهارم     از 111 متر تا 120متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/24

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 180 میلیون تومان ]

دوم     از61 متر تا 70متر
تعداد خواب: 1خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/24

 آپارتمان شيراز ب ...   

پنجم     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: بدون خواب
وضعیت: فروش ,
1394/4/24

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 288 میلیون تومان ]

سوم     از 111 متر تا 120متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/24

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 370 میلیون تومان ]

چهارم     از 91 متر تا 100متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/24

 آپارتمان شيراز 4 ...    [ 110 میلیون تومان ]

دوم     از61 متر تا 70متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/24

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 255 میلیون تومان ]

سوم     از 81 متر تا 90متر
تعداد خواب: 1خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/24

 آپارتمان شيراز چ ...    [ 960 میلیون تومان ]

دوم     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/24

 آپارتمان شيراز ک ...   

دوم     از 111 متر تا 120متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/24

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 400 میلیون تومان ]

دوم     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/24

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 225 میلیون تومان ]

دوم     از 71 متر تا 80متر
تعداد خواب: 1خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/24

 آپارتمان شيراز ب ...   

چهارم     از 111 متر تا 120متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/23

 آپارتمان شيراز ب ...   

اول     از 101 متر تا 110متر
تعداد خواب: 1خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ب ...   

دوم     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز خ ...    [ 342 میلیون تومان ]

هفتم     از 101 متر تا 110متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ج ...    [ 264 میلیون تومان ]

سوم     از 101 متر تا 110متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز خ ...    [ 224 میلیون تومان ]

سوم     از 91 متر تا 100متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ذ ...    [ 305 میلیون تومان ]

چهارم     از 91 متر تا 100متر
تعداد خواب: 1خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ف ...    [ 437 میلیون تومان ]

پنجم     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ا ...    [ 360 میلیون تومان ]

اول     از 111 متر تا 120متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ا ...    [ 260 میلیون تومان ]

سوم     از 91 متر تا 100متر
تعداد خواب: بدون خواب
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ق ...   

سوم     150 متر تا 200 متر
تعداد خواب: 3 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ق ...   

اول     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 400 میلیون تومان ]

دوم     از 111 متر تا 120متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ذ ...    [ 418 میلیون تومان ]

اول     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ذ ...    [ 372 میلیون تومان ]

اول     از 111 متر تا 120متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ذ ...    [ 341 میلیون تومان ]

اول     از 101 متر تا 110متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 242.500 میلیون تومان ]

دوم     از 91 متر تا 100متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ه ...    [ 220 میلیون تومان ]

دوم     از 81 متر تا 90متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز خ ...    [ 545 میلیون تومان ]

اول     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ف ...   

سوم     از 91 متر تا 100متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 315 میلیون تومان ]

دوم     از 101 متر تا 110متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 400 میلیون تومان ]

چهارم     از 101 متر تا 110متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 288 میلیون تومان ]

دوم     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/22

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 528 میلیون تومان ]

دوم     150 متر تا 200 متر
تعداد خواب: 3 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/21

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 396 میلیون تومان ]

اول     از 111 متر تا 120متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/21

 آپارتمان شيراز خ ...    [ 419 میلیون تومان ]

چهارم     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/21

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 190 میلیون تومان ]

نامشخص     از 81 متر تا 90متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/21

 آپارتمان شيراز ب ...    [ 240 میلیون تومان ]

دوم     از 71 متر تا 80متر
تعداد خواب: 1خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/21

 آپارتمان شيراز خ ...    [ 312.500 میلیون تومان ]

چهارم     120متر تا 150 متر
تعداد خواب: 2 خوابه
وضعیت: فروش ,
1394/4/21
لیست املاک سایر آژانس های املاکی

 آپارتمان شيراز ر ...    [ 65 میلیون تومان ]

چهارم     از 50 متر تا 60متر
تعداد خواب: 1خوابه
وضعیت:
1391/8/4